Information

Sector(s)
Categories
Type
# Title Sector(s) Category/-ies Type
601 Polish Technology of pond common carp production with high product quality
pl: Technologia produkcji rybackiej a jakość karpia
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
602 Polish Technology of pond common carp production with high product quality
pl: Technologia produkcji rybackiej a jakość karpia
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
603 Polish Technology of pond common carp production with high product quality
pl: Technologia produkcji rybackiej a jakość karpia
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
604 Polish The "Peaple" is a Decision Support System created within the framework of the FP6 European Integrated Project "ISAFRUIT", with the objective to simulate quality changes of apples and peaches along different supply chains, to meet the demands of consumers
pl: Peaple jest Systemem Wspomagania Decyzji stworzonym w ramach Europejskiego Projektu Zintegrowanego "ISAFRUIT". Celem "Peaple" jest symulowanie zmian jakosci jablek i brzoskwin w trakcie obrotu pozbiorczego, aby umozliwic producentom i dystrybutorom owoców
 • Fruits
 • Quality & Safety
Web page
605 Polish The "Peaple" is a Decision Support System created within the framework of the FP6 European Integrated Project "ISAFRUIT", with the objective to simulate quality changes of apples and peaches along different supply chains, to meet the demands of consumers
pl: Peaple jest Systemem Wspomagania Decyzji stworzonym w ramach Europejskiego Projektu Zintegrowanego "ISAFRUIT". Celem "Peaple" jest symulowanie zmian jakosci jablek i brzoskwin w trakcie obrotu pozbiorczego, aby umozliwic producentom i dystrybutorom owoców
 • Fruits
 • Quality & Safety
Web page
606 Polish The importance of activities related to the promotion of fish and fisheries to improve the flow of information in the fishery sector
pl: Znaczenie działań związanych z promocją ryb i rybactwa dla poprawy przepływu informacji w sektorze
 • Fish
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
607 Polish The methodology of a new product introduction on the market
pl: Metodologia wprowadzania nowego produktu na rynek
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Marketing
PDF file
608 Polish The planned activities of the Department of Fisheries on the use of research and development in the fisheries sector
pl: Planowane działania Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ dotyczące wykorzystania badań naukowych i prac rozwojowych w sektorze rybackim
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
609 Polish The Polish variety, quality fruit and fertilizing blueberries
pl: O polskich odmianach, jakości owoców i nawożeniu borówek
 • Fruits
 • Primary production
Video
610 Polish The role of soil microorganisms in cultivation of vegetables.
pl: Rola mikroorganizmów glebowych w uprawie warzyw.
 • Vegetables
 • Primary production
PDF file
611 Polish The technology of processing of fruits and vegetables, raw material requirements. Requirements for products from fruits and vegetables
pl: Technologia przetwórstwa owoców i warzyw, wymagania surowcowe. Wymagania dotyczące produktów z owoców i warzyw
 • Vegetables
 • Fruits
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
612 Polish The traditional and regional product as a opportunity for the development of entrepreneurship
pl: Produkt tradycyjny i regionalny szansą na rozwój przedsiębiorczości
 • Vegetables
 • Entrepreneurship
 • Quality & Safety
 • Marketing
PDF file
613 Polish The transfer of knowledge for the agri-food sector and the possible directions of improvement
pl: System transferu wiedzy dla sektora rolno-spożywczego i możliwe kierunki jego doskonalenia
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
614 Polish The use of research results into fishery practice - an example of the implementation of the completed project Trafoon
pl: Wykorzystanie wyników badań naukowych w praktyce rybackiej - przykład wdrożenia  zrealizowanego w ramach projektu Trafoon
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Miscellaneous
PDF file
615 Polish The utility of pomgranate powders for food industry
pl: Mozliwosci zastosowania proszków z owoców granatu przez przemysl spozywczy
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
616 Polish Toxicity and residues of triphenylmethane dyes in freshwater fish
pl: Toksyczność i pozostałości barwników trifenylometanowych u ryb słodkowodnych
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
617 Polish Traditional product and local nature production, promotion, brand building, distribution - Compendium of good practices
pl: Produkt tradycyjny i loklany wytwarzanie, promocja, budowanie marki, dystrybucja - Kompendium dobrych praktyk
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
618 Polish Traditional-conventional and integrated methods of vegetable protection from pests
pl: Tradycyjne-konwencjonalne oraz integrowane metody ochrony warzyw przed szkodnikami
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
619 Polish TRAFOON: the network for traditional foods
pl: TRAFOON: Sieć tradycyjnej żywności
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
Video
620 Polish Unconventional directions of use of industrial pome fruits by-products
pl: Niekonwencjonalne kierunki wykorzystania produktów ubocznych przemysłu owocowego – owoce ziarnkowe
 • Fruits
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
621 Polish Unconventional directions of use of industrial soft fruits by-products
pl: Niekonwencjonalne kierunki wykorzystania produktów ubocznych przemysłu owocowego – owoce miękkie
 • Fruits
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
622 Polish Vegetable storage
pl: Przechowalnictwo warzyw.
 • Vegetables
 • Processing
 • Labelling
PDF file
623 Portuguese, International Agro-environmental good practices in olive groves
pt: Práticas agroambientais em olivais
 • Fruits
 • Primary production
 • Miscellaneous
PDF file
624 Portuguese, International Application of new technologies in olive oil production – the EcoPROLIVE project
pt: Aplicação de novas tecnologias na produção de azeite - o projeto EcoPROLIVE
 • Fruits
 • Processing
PDF file
625 Portuguese, International Carbon footprint in olive oil
pt: Pegada carbónica do azeite
 • Fruits
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
626 Portuguese, International Fraud detection in olive virgin oils
pt: Fraude nos azeites virgens
 • Fruits
 • Quality & Safety
 • Labelling
PDF file
627 Portuguese, International Main nutritional imbalances in Portuguese Olive trees
pt: Principais desequilíbrios nutritivos observados em olivais portugueses
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
628 Portuguese, International Management and valorization of olive press by-products: advanced oxidative processes and BioCombus technology
pt: Tratamento e valorização de subprodutos de lagares de azeite: processos de oxidação avançada e tecnologia BioCombus
 • Fruits
 • Processing
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
629 Portuguese, International Olive oil analyses - quality
pt: Análises ao azeite - qualidade
 • Fruits
 • Quality & Safety
 • Marketing
PDF file
630 Portuguese, International Olive oil by-products valorizations
pt: Valorizaçao de subprodutos do azeite
 • Fruits
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
631 Portuguese, International Olive oil quality: adjustment of extracting contitions to the variety and ripeness of the fruit
pt: Qualidade do azeite de oliva: adaptaçao das condiçoes de extraçao à veriadade e maturaçao da aceitona
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
632 Portuguese, International Olive tree emerging diseases: Xylella fastidiosa
pt: Doenças emergentes da oliveira: Xylella fastidiosa
 • Fruits
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
633 Portuguese, International Olive-tourism: reinforcing the economic and touristic value of the olive regions
pt: Olivoturismo: reforçando o valor económico e turístico dos territórios
 • Fruits
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
634 Portuguese, International Quinta do Juncal (brand)
pt: Quinta do Juncal
 • Fruits
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
635 Portuguese, International Safety control and labelling of olive oils
pt: Rotulagem e segurança alimentar do azeite
 • Fruits
 • Quality & Safety
 • Labelling
PDF file
636 Portuguese, International Sustainable usage of water in olive groves
pt: Uso sustentável da água em olivais
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
637 Slovenian Agritourism and the Mediterranean gastronomy: the case of the northern Adriatic
sl: Turizem na podeželju in mediteranska prehrana – primer severnega Jadrana
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
638 Slovenian Beer with Tartary buckwheat
sl: Pivo z dodatkom tatarske ajde
 • Grains
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
639 Slovenian Beside common also tartary buckwheat
sl: Poleg navadne tudi tatarska ajda
 • Grains
 • Miscellaneous
Web page
640 Slovenian Bilateral project Slovenia–Serbia: Cereal based products for people diagnosed with metabolic disorder
sl: Bilateralni projekt Slovenija-Srbija: Učinkovitost funkcionalnih živilskih proizvodov na osnovi žit pri ljudeh s presnovnimi motnjami
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
641 Slovenian Bread and pastry from common and Tartary buckwheat
sl: Kruh in pecivo iz navadne in tatarske ajde
 • Grains
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
PDF file
642 Slovenian Buckwheat in Bosnia and Herzegovina
sl: Heljda u Bosni i Hercegovini
 • Grains
 • Primary production
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
643 Slovenian Buckwheat in culinary art
sl: Ajda v kulinariki
 • Grains
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
644 Slovenian Buckwheat in Slovenian gastronomy
sl: Ajda v slovenski gastronomiji
 • Grains
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
645 Slovenian Buckwheat in the balanced diet
sl: Ajda v uravnoteženi prehrani
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
646 Slovenian Buckwheat pasta
sl: Ajdove testenine
 • Grains
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
PDF file
647 Slovenian Buckwheat pasta
sl: Testenine iz ajde
 • Grains
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
648 Slovenian Buckwheat production characteristics
sl: Ajda kot poljščina in njene lastnosti v pridelavi
 • Grains
 • Primary production
PDF file
649 Slovenian Buckwheat products of Mercator’s Masters
sl: Ajdovi izdelki Mercatorjevih mojstrov
 • Grains
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
650 Slovenian Buckwheat starch digestion
sl: Prebavljivost ajdovega škroba
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
651 Slovenian Buckwheat štruklji filled with cottage cheese
sl: Sirovi štruklji iz ajde
 • Grains
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
652 Slovenian Can buckwheat be used as a functional food for patients?
sl: Ali je lahko ajda funkcionalno živilo pri bolnikih?
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
653 Slovenian Celiac disease in adults
sl: Celiakija pri odraslih
 • Grains
 • Miscellaneous
Web page
654 Slovenian Chemical hazards of cereal products; residues of pesticides and mycotoxins
sl: Kemijska tveganja izdelkov iz žit; ostanki fitofarmacevtskih sredstev in mikotoksini
 • Grains
 • Quality & Safety
PDF file
655 Slovenian From project to transfer into practice: Entrepreneur view
sl: Od projekta do prenosa v prakso: Pogled podjetnika
 • Grains
 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
656 Slovenian From sowing to harvest - you reap what you sow
sl: Od setve do žetve - kar sejemo, to žanjemo
 • Grains
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
657 Slovenian Gluten related disorders
sl: Bolezni, povezane z glutenom
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
658 Slovenian Grow, buckwheat, grow!
sl: Projekt: Ajda požen'
 • Grains
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
659 Slovenian Improving the life quality of celiac disease patients living in the Slovene Hungarian border area
sl: Izboljšanje kvalitete življenja bolnikov s celiakijo na obmejnem področju Slovenije in Madžarske
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
Web page
660 Slovenian Improving the quality of life of coeliac disease patients
sl: Izboljšanje kakovosti življenja bolnikov s celiakijo
 • Grains
 • Quality & Safety
PDF file
661 Slovenian Innovative fermentation technologies for new functional food development
sl: Inovativne fermentacije za razvoj novih funkcionalnih živil
 • Grains
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
662 Slovenian Ivan Kreft "Buckwheat for people"
sl: Ivan kreft "Ajda za ljudi"
 • Grains
 • Miscellaneous
Video
663 Slovenian Kreft Ivan. Grains: program Good hour with Boštjan
sl: KREFT, Ivan. Žita : oddaja Dobra ura z Boštjanom
 • Grains
 • Miscellaneous
Video
664 Slovenian Mediterranean agriculture and mediterranean food
sl: Sredozemsko kmetijstvo in sredozemska hrana
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
665 Slovenian Non-conventional grains for brewing: The case of buckwheat
sl: Doktorski projekt: Nekonvencionalna žita v pivovarstvu: primer ajde
 • Grains
 • Processing
PDF file
666 Slovenian Nutritional bioactive compounds in buckwheat
sl: Prehransko zanimive bioaktivne snovi v ajdi
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
667 Slovenian Openness and excellence in the Mediterranean diet
sl: Odprtost in odličnost v sredozemski prehrani
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
668 Slovenian POWER BUCKY - buckwheat cookies with green tea
sl: POWER BUCKY – ajdovi piškoti z zelenim čajem
 • Grains
 • Entrepreneurship
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
669 Slovenian PROMI - An invigorating/refreshing protein-based cup
sl: PROMI - Okrepčilni beljakovinski lonček
 • Grains
 • Entrepreneurship
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
670 Slovenian Slovenian protected products
sl: Slovenski zaščiteni proizvodi
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Processing
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
671 Slovenian Tartary buckwheat is coming
sl: Tatarska ajda prihaja
 • Grains
 • Processing
 • Miscellaneous
Video
672 Slovenian Technology of buckwheat primary processing
sl: Tehnologije primarne predelave ajde
 • Grains
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
673 Slovenian Terms Formation in the Gastronomy of the Slovenian Istria
sl: Oblikovanje terminologije s področja gastronomije Slovenske Istre
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
674 Slovenian The epidemiology of celiac disease in Europe
sl: Epidemiologija celiakije v Evropi
 • Grains
 • Miscellaneous
Web page
675 Slovenian The importance of diet during physical inactivity for maintaining health
sl: Pomen prehrane med gibalno neaktivnostjo
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
676 Slovenian The importance of olive in the Mediterranean diet
sl: Pomen oljke v sredozemski prehrani
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
677 Slovenian The place of the Mediterranean diet in the frame of the World Food Day
sl: Mesto mediteranske prehrane v poslanstvu svetovnega dneva hrane
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
678 Slovenian The return of buckwheat: Sunday program "For our farmers"
sl: Ajda prihaja nazaj : nedeljska oddaja Za naše kmetovalce
 • Grains
 • Miscellaneous
Audio
679 Slovenian The role of coffee in the Mediterranean nutrition
sl: Vloga kave v mediteranski prehrani
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
680 Slovenian Traditional milling: flour milled with millstone preserves more minerals and vitamins
sl: Tradicionalno mletje: moka, mleta med mlinskimi kamni, ohrani več mineralov in vitaminov
 • Grains
 • Processing
 • Quality & Safety
Web page
681 Slovenian Vinegar in the Mediterranean food and nutrition
sl: Kis v mediteranski hrani in prehrani
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
682 Serbian Brandy, whisky and liquer
sr: Rakije, whisky i liker
 • Fruits
 • Processing
PDF file
683 Serbian BRIEF SUMMARY OF SELECTED most important safety elements in production of plums, raspberries and Fish
sr: KRATAK SAŽETAK ODABRANIH NAJBITNIH ELEMANTA BEZBEDNOSTI KOD Šljive, Maline i Ribe
 • Fish
 • Fruits
 • Quality & Safety
PDF file
684 Serbian Buckwheat as a functional ingredient in bakery products
sr: Heljda kao funkcionalna sastojka u pekarskim proizvodima
 • Grains
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
PDF file
685 Serbian Buckwheat green mass in the development of food products
sr: Zelena masa heljde u razvoju prehrambenih proizvoda
 • Grains
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
686 Serbian Care, harvesting and processing of the forest fruits
sr: Nega, berba i prerada šumskog voća
 • Fruits
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
687 Serbian Chance for raspberry growers
sr: Šansa za malinare
 • Fruits
 • Primary production
Video
688 Serbian Dried fruits
sr: Sušeno voće
 • Fruits
 • Processing
Video
689 Serbian Dried plum, Serbian brand
sr: Suva šljiva, Srpski brend za ceo svet
 • Fruits
 • Processing
Video
690 Serbian Dry plum – tradition and perspectives
sr: Sušena šljiva – tradicija i perspektive
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
691 Serbian Entrepreneurship and innovation in plum production – challenges or necessity for achieving competitive position
sr: Preduzetništvo i inovativnost u proizvodnji šljive – izazov ili nužnost za ostvarenje konkurentske pozicije
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
692 Serbian Entrepreneurship and innovation in raspberry production – challenges or neccessity for achieving competitive position
sr: Preduzetništvo i inovativnost u malinarstvu – izazov ili nužnost za ostvarenje konkurentske pozicije
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
693 Serbian Fruit protection and proper use of pesticides
sr: Zaštita voća i pravilna upotreba pesticida
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
694 Serbian Fruit protection from hail and frost
sr: Zaštita voćnjaka od mraza
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
695 Serbian Grosa felicia - new variety of plum
sr: Grosa felicia - nova sorta sljive
 • Fruits
 • Primary production
Video
696 Serbian Guide for organic production of raspberry
sr: Vodič za organsku proizvodnju maline
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
697 Serbian Harvesting and post harvest treatment of the fruits
sr: Berba i tretiranje voća posle berbe
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
698 Serbian Laboratory of Superior company for plant tissue production resistant to plum pox virus
sr: Laboratorija Soperior kompanije za proizvodnju tkiva otpornog na šarku šljive
 • Fruits
 • Primary production
Video
699 Serbian Manual for agricultural producers
sr: Priručnik za poljoprivredne proizvođače
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
700 Serbian Manual for organic production
sr: Priručnik za organski proizvodnju
 • Fish
 • Primary production
PDF file

Pages