Information

Sector(s)
Categories
Type
# Title Sector(s) Category/-ies Type
601 Portuguese, International Management and valorization of olive press by-products: advanced oxidative processes and BioCombus technology
pt: Tratamento e valorização de subprodutos de lagares de azeite: processos de oxidação avançada e tecnologia BioCombus
 • Fruits
 • Processing
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
602 Portuguese, International Olive oil analyses - quality
pt: Análises ao azeite - qualidade
 • Fruits
 • Quality & Safety
 • Marketing
PDF file
603 Portuguese, International Olive oil by-products valorizations
pt: Valorizaçao de subprodutos do azeite
 • Fruits
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
604 Portuguese, International Olive oil quality: adjustment of extracting contitions to the variety and ripeness of the fruit
pt: Qualidade do azeite de oliva: adaptaçao das condiçoes de extraçao à veriadade e maturaçao da aceitona
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
605 Portuguese, International Olive tree emerging diseases: Xylella fastidiosa
pt: Doenças emergentes da oliveira: Xylella fastidiosa
 • Fruits
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
606 Portuguese, International Olive-tourism: reinforcing the economic and touristic value of the olive regions
pt: Olivoturismo: reforçando o valor económico e turístico dos territórios
 • Fruits
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
607 Portuguese, International Quinta do Juncal (brand)
pt: Quinta do Juncal
 • Fruits
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
608 Portuguese, International Safety control and labelling of olive oils
pt: Rotulagem e segurança alimentar do azeite
 • Fruits
 • Quality & Safety
 • Labelling
PDF file
609 Portuguese, International Sustainable usage of water in olive groves
pt: Uso sustentável da água em olivais
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
610 Slovenian Agritourism and the Mediterranean gastronomy: the case of the northern Adriatic
sl: Turizem na podeželju in mediteranska prehrana – primer severnega Jadrana
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
611 Slovenian Beer with Tartary buckwheat
sl: Pivo z dodatkom tatarske ajde
 • Grains
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
612 Slovenian Beside common also tartary buckwheat
sl: Poleg navadne tudi tatarska ajda
 • Grains
 • Miscellaneous
Web page
613 Slovenian Bilateral project Slovenia–Serbia: Cereal based products for people diagnosed with metabolic disorder
sl: Bilateralni projekt Slovenija-Srbija: Učinkovitost funkcionalnih živilskih proizvodov na osnovi žit pri ljudeh s presnovnimi motnjami
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
614 Slovenian Bread and pastry from common and Tartary buckwheat
sl: Kruh in pecivo iz navadne in tatarske ajde
 • Grains
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
PDF file
615 Slovenian Buckwheat in Bosnia and Herzegovina
sl: Heljda u Bosni i Hercegovini
 • Grains
 • Primary production
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
616 Slovenian Buckwheat in culinary art
sl: Ajda v kulinariki
 • Grains
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
617 Slovenian Buckwheat in Slovenian gastronomy
sl: Ajda v slovenski gastronomiji
 • Grains
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
618 Slovenian Buckwheat in the balanced diet
sl: Ajda v uravnoteženi prehrani
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
619 Slovenian Buckwheat pasta
sl: Ajdove testenine
 • Grains
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
PDF file
620 Slovenian Buckwheat pasta
sl: Testenine iz ajde
 • Grains
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
621 Slovenian Buckwheat production characteristics
sl: Ajda kot poljščina in njene lastnosti v pridelavi
 • Grains
 • Primary production
PDF file
622 Slovenian Buckwheat products of Mercator’s Masters
sl: Ajdovi izdelki Mercatorjevih mojstrov
 • Grains
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
623 Slovenian Buckwheat starch digestion
sl: Prebavljivost ajdovega škroba
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
624 Slovenian Buckwheat štruklji filled with cottage cheese
sl: Sirovi štruklji iz ajde
 • Grains
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
625 Slovenian Can buckwheat be used as a functional food for patients?
sl: Ali je lahko ajda funkcionalno živilo pri bolnikih?
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
626 Slovenian Celiac disease in adults
sl: Celiakija pri odraslih
 • Grains
 • Miscellaneous
Web page
627 Slovenian Chemical hazards of cereal products; residues of pesticides and mycotoxins
sl: Kemijska tveganja izdelkov iz žit; ostanki fitofarmacevtskih sredstev in mikotoksini
 • Grains
 • Quality & Safety
PDF file
628 Slovenian From project to transfer into practice: Entrepreneur view
sl: Od projekta do prenosa v prakso: Pogled podjetnika
 • Grains
 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
629 Slovenian From sowing to harvest - you reap what you sow
sl: Od setve do žetve - kar sejemo, to žanjemo
 • Grains
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
630 Slovenian Gluten related disorders
sl: Bolezni, povezane z glutenom
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
631 Slovenian Grow, buckwheat, grow!
sl: Projekt: Ajda požen'
 • Grains
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
632 Slovenian Improving the life quality of celiac disease patients living in the Slovene Hungarian border area
sl: Izboljšanje kvalitete življenja bolnikov s celiakijo na obmejnem področju Slovenije in Madžarske
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
Web page
633 Slovenian Improving the quality of life of coeliac disease patients
sl: Izboljšanje kakovosti življenja bolnikov s celiakijo
 • Grains
 • Quality & Safety
PDF file
634 Slovenian Innovative fermentation technologies for new functional food development
sl: Inovativne fermentacije za razvoj novih funkcionalnih živil
 • Grains
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
635 Slovenian Ivan Kreft "Buckwheat for people"
sl: Ivan kreft "Ajda za ljudi"
 • Grains
 • Miscellaneous
Video
636 Slovenian Kreft Ivan. Grains: program Good hour with Boštjan
sl: KREFT, Ivan. Žita : oddaja Dobra ura z Boštjanom
 • Grains
 • Miscellaneous
Video
637 Slovenian Mediterranean agriculture and mediterranean food
sl: Sredozemsko kmetijstvo in sredozemska hrana
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
638 Slovenian Non-conventional grains for brewing: The case of buckwheat
sl: Doktorski projekt: Nekonvencionalna žita v pivovarstvu: primer ajde
 • Grains
 • Processing
PDF file
639 Slovenian Nutritional bioactive compounds in buckwheat
sl: Prehransko zanimive bioaktivne snovi v ajdi
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
640 Slovenian Openness and excellence in the Mediterranean diet
sl: Odprtost in odličnost v sredozemski prehrani
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
641 Slovenian POWER BUCKY - buckwheat cookies with green tea
sl: POWER BUCKY – ajdovi piškoti z zelenim čajem
 • Grains
 • Entrepreneurship
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
642 Slovenian PROMI - An invigorating/refreshing protein-based cup
sl: PROMI - Okrepčilni beljakovinski lonček
 • Grains
 • Entrepreneurship
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
643 Slovenian Slovenian protected products
sl: Slovenski zaščiteni proizvodi
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Processing
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
644 Slovenian Tartary buckwheat is coming
sl: Tatarska ajda prihaja
 • Grains
 • Processing
 • Miscellaneous
Video
645 Slovenian Technology of buckwheat primary processing
sl: Tehnologije primarne predelave ajde
 • Grains
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
646 Slovenian Terms Formation in the Gastronomy of the Slovenian Istria
sl: Oblikovanje terminologije s področja gastronomije Slovenske Istre
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
647 Slovenian The epidemiology of celiac disease in Europe
sl: Epidemiologija celiakije v Evropi
 • Grains
 • Miscellaneous
Web page
648 Slovenian The importance of diet during physical inactivity for maintaining health
sl: Pomen prehrane med gibalno neaktivnostjo
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
649 Slovenian The importance of olive in the Mediterranean diet
sl: Pomen oljke v sredozemski prehrani
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
650 Slovenian The place of the Mediterranean diet in the frame of the World Food Day
sl: Mesto mediteranske prehrane v poslanstvu svetovnega dneva hrane
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
651 Slovenian The return of buckwheat: Sunday program "For our farmers"
sl: Ajda prihaja nazaj : nedeljska oddaja Za naše kmetovalce
 • Grains
 • Miscellaneous
Audio
652 Slovenian The role of coffee in the Mediterranean nutrition
sl: Vloga kave v mediteranski prehrani
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
653 Slovenian Traditional milling: flour milled with millstone preserves more minerals and vitamins
sl: Tradicionalno mletje: moka, mleta med mlinskimi kamni, ohrani več mineralov in vitaminov
 • Grains
 • Processing
 • Quality & Safety
Web page
654 Slovenian Vinegar in the Mediterranean food and nutrition
sl: Kis v mediteranski hrani in prehrani
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
655 Serbian Brandy, whisky and liquer
sr: Rakije, whisky i liker
 • Fruits
 • Processing
PDF file
656 Serbian BRIEF SUMMARY OF SELECTED most important safety elements in production of plums, raspberries and Fish
sr: KRATAK SAŽETAK ODABRANIH NAJBITNIH ELEMANTA BEZBEDNOSTI KOD Šljive, Maline i Ribe
 • Fish
 • Fruits
 • Quality & Safety
PDF file
657 Serbian Buckwheat as a functional ingredient in bakery products
sr: Heljda kao funkcionalna sastojka u pekarskim proizvodima
 • Grains
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
PDF file
658 Serbian Buckwheat green mass in the development of food products
sr: Zelena masa heljde u razvoju prehrambenih proizvoda
 • Grains
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
659 Serbian Care, harvesting and processing of the forest fruits
sr: Nega, berba i prerada šumskog voća
 • Fruits
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
660 Serbian Chance for raspberry growers
sr: Šansa za malinare
 • Fruits
 • Primary production
Video
661 Serbian Dried fruits
sr: Sušeno voće
 • Fruits
 • Processing
Video
662 Serbian Dried plum, Serbian brand
sr: Suva šljiva, Srpski brend za ceo svet
 • Fruits
 • Processing
Video
663 Serbian Dry plum – tradition and perspectives
sr: Sušena šljiva – tradicija i perspektive
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
664 Serbian Entrepreneurship and innovation in plum production – challenges or necessity for achieving competitive position
sr: Preduzetništvo i inovativnost u proizvodnji šljive – izazov ili nužnost za ostvarenje konkurentske pozicije
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
665 Serbian Entrepreneurship and innovation in raspberry production – challenges or neccessity for achieving competitive position
sr: Preduzetništvo i inovativnost u malinarstvu – izazov ili nužnost za ostvarenje konkurentske pozicije
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
666 Serbian Fruit protection and proper use of pesticides
sr: Zaštita voća i pravilna upotreba pesticida
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
667 Serbian Fruit protection from hail and frost
sr: Zaštita voćnjaka od mraza
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
668 Serbian Grosa felicia - new variety of plum
sr: Grosa felicia - nova sorta sljive
 • Fruits
 • Primary production
Video
669 Serbian Guide for organic production of raspberry
sr: Vodič za organsku proizvodnju maline
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
670 Serbian Harvesting and post harvest treatment of the fruits
sr: Berba i tretiranje voća posle berbe
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
671 Serbian Laboratory of Superior company for plant tissue production resistant to plum pox virus
sr: Laboratorija Soperior kompanije za proizvodnju tkiva otpornog na šarku šljive
 • Fruits
 • Primary production
Video
672 Serbian Manual for agricultural producers
sr: Priručnik za poljoprivredne proizvođače
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
673 Serbian Manual for organic production
sr: Priručnik za organski proizvodnju
 • Fish
 • Primary production
PDF file
674 Serbian Marketing channels of plum in Republic of Serbia
sr: Marketinški kanali šljive u Republici Srbiji
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
PDF file
675 Serbian Marketing channels of raspberry in Republic of Serbia
sr: Marketinški kanali maline u Republici Srbiji
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
PDF file
676 Serbian Mechanization of Fruit and Berry Cultivation
sr: Mehanizacija u voćarstvu 
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
677 Serbian Mineral and organic feed of the fruits and berries
sr: Mineralna i organska ishrana voćaka
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
678 Serbian Modern technology of production of raspberry
sr: Savremena tehnologija gajenja maline
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
679 Serbian New plum variety resistant to plum pox virus
sr: Nova sorta šljive otporna na virus šarke
 • Fruits
 • Primary production
Video
680 Serbian New varieties of plums and breading programs
sr: Nove sorte šljiva i programi oplemenjivanja
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
681 Serbian Organic production od plum, raspberry and blackberry
sr: Organska proizvodnja šljive, kupine i maline
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
682 Serbian Organic production of plum - perspectives and legislations
sr: Organska proizvodnja šljive - perspektiva zakonska regulativa
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Miscellaneous
PDF file
683 Serbian Organic production of raspberry
sr: Organska proizvodnja maline
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
684 Serbian Plum brandy – production, quality and legislations
sr: Šljivovica – proizvodnja, kvalitet i propisi
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
685 Serbian Plum pox virus and its control
sr: Virus šarke i njegova kontrola
 • Fruits
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
686 Serbian Products of plum – possibilities for improvement of processing and portfolio
sr: Proizvodi na bazi šljive-mogućnosti za unapređenje proizvodnje i asortimana
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Marketing
PDF file
687 Serbian Products of raspberry - Raspberry brandy
sr: Proizvodi na bazi maline - malinovača
 • Fruits
 • Processing
PDF file
688 Serbian Products of raspberry – possibilities for improvement of processing and portfolio
sr: Proizvodi na bazi maline - mogućnosti za unapređenje proizvodnje i asortimana
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
689 Serbian Products protection by indications of geographical origin
sr: Zaštita proizvoda oznakama geografskog porekla – procedura i značaj
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
690 Serbian Promotion of traditional plum products through tourist offer of Serbia
sr: Promocija tradicionalnih proizvoda od šljive kroz turističku ponudu Srbije
 • Fruits
 • Marketing
PDF file
691 Serbian Proper pruning plum - expert advice
sr: Pravilno orezivanje šljive-saveti stručnjaka
 • Fruits
 • Primary production
Video
692 Serbian Proper use of pesticides in raspberry production
sr: Kontrolisana upotreba pesticida na zasadima maline
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
693 Serbian Pruning of the fruit trees and berries
sr: Rezidba drvenastog i jagodastog voća
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
694 Serbian Raspberry production in "Budimka"
sr: Proizvodnja maline u "Budimki"
 • Fruits
 • Primary production
Video
695 Serbian Raspberry protection against hail and frost, irrigation
sr: Zaštita zasada maline od mraza i grada, navodnjavanje
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
696 Serbian Renewable energy sources from wood and plant biomass
sr: Obnovljivi izvori energije od drvne i biljne biomase
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
Video
697 Serbian Renewal of raspberry plantations
sr: Obnova zasada maline
 • Fruits
 • Primary production
Video
698 Serbian Renovac film
sr: Renovac
 • Fruits
 • Processing
Video
699 Serbian Safety and quality of plum and plum products.
sr: Bezbednosti i kvalitet šljive i proizvoda od šljive
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
700 Serbian Safety and quality of raspberry and raspberry products: Bio hazards
sr: Bezbednosti i kvalitet maline i proizvoda od maline: Bio hazards
 • Fruits
 • Quality & Safety
PDF file

Pages