Information

Sector(s)
Categories
Type
# Title Sector(s) Category/-ies Type
701 Serbian Marketing channels of plum in Republic of Serbia
sr: Marketinški kanali šljive u Republici Srbiji
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
PDF file
702 Serbian Marketing channels of raspberry in Republic of Serbia
sr: Marketinški kanali maline u Republici Srbiji
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
PDF file
703 Serbian Mechanization of Fruit and Berry Cultivation
sr: Mehanizacija u voćarstvu 
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
704 Serbian Mineral and organic feed of the fruits and berries
sr: Mineralna i organska ishrana voćaka
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
705 Serbian Modern technology of production of raspberry
sr: Savremena tehnologija gajenja maline
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
706 Serbian New plum variety resistant to plum pox virus
sr: Nova sorta šljive otporna na virus šarke
 • Fruits
 • Primary production
Video
707 Serbian New varieties of plums and breading programs
sr: Nove sorte šljiva i programi oplemenjivanja
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
708 Serbian Organic production od plum, raspberry and blackberry
sr: Organska proizvodnja šljive, kupine i maline
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
709 Serbian Organic production of plum - perspectives and legislations
sr: Organska proizvodnja šljive - perspektiva zakonska regulativa
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Miscellaneous
PDF file
710 Serbian Organic production of raspberry
sr: Organska proizvodnja maline
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
711 Serbian Plum brandy – production, quality and legislations
sr: Šljivovica – proizvodnja, kvalitet i propisi
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
712 Serbian Plum pox virus and its control
sr: Virus šarke i njegova kontrola
 • Fruits
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
713 Serbian Products of plum – possibilities for improvement of processing and portfolio
sr: Proizvodi na bazi šljive-mogućnosti za unapređenje proizvodnje i asortimana
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Marketing
PDF file
714 Serbian Products of raspberry - Raspberry brandy
sr: Proizvodi na bazi maline - malinovača
 • Fruits
 • Processing
PDF file
715 Serbian Products of raspberry – possibilities for improvement of processing and portfolio
sr: Proizvodi na bazi maline - mogućnosti za unapređenje proizvodnje i asortimana
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
716 Serbian Products protection by indications of geographical origin
sr: Zaštita proizvoda oznakama geografskog porekla – procedura i značaj
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
717 Serbian Promotion of traditional plum products through tourist offer of Serbia
sr: Promocija tradicionalnih proizvoda od šljive kroz turističku ponudu Srbije
 • Fruits
 • Marketing
PDF file
718 Serbian Proper pruning plum - expert advice
sr: Pravilno orezivanje šljive-saveti stručnjaka
 • Fruits
 • Primary production
Video
719 Serbian Proper use of pesticides in raspberry production
sr: Kontrolisana upotreba pesticida na zasadima maline
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
720 Serbian Pruning of the fruit trees and berries
sr: Rezidba drvenastog i jagodastog voća
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
721 Serbian Raspberry production in "Budimka"
sr: Proizvodnja maline u "Budimki"
 • Fruits
 • Primary production
Video
722 Serbian Raspberry protection against hail and frost, irrigation
sr: Zaštita zasada maline od mraza i grada, navodnjavanje
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
723 Serbian Renewable energy sources from wood and plant biomass
sr: Obnovljivi izvori energije od drvne i biljne biomase
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
Video
724 Serbian Renewal of raspberry plantations
sr: Obnova zasada maline
 • Fruits
 • Primary production
Video
725 Serbian Renovac film
sr: Renovac
 • Fruits
 • Processing
Video
726 Serbian Safety and quality of plum and plum products.
sr: Bezbednosti i kvalitet šljive i proizvoda od šljive
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
727 Serbian Safety and quality of raspberry and raspberry products: Bio hazards
sr: Bezbednosti i kvalitet maline i proizvoda od maline: Bio hazards
 • Fruits
 • Quality & Safety
PDF file
728 Serbian System of patent protection and its significance in food industry
sr: Sistem patentne zaštite i njegov značaj u prehrambenoj industriji
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
729 Serbian System of patent protection and what it means in food production
sr: Sistem patentne zaštite i njegov značaj u prehrambenoj industriji
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
730 Serbian Technology of drying of fruits and berries
sr: Tehnologija sušenja voća
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
731 Serbian Technology of fruit and berries processing
sr: Tehnologija prerade voća
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
732 Serbian Technology of plum production
sr: Tehnologija podizanja i gajenja šljive
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
733 Serbian Technology of production of blackberry
sr: Tehnologija proizvodnje kupine
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
734 Serbian Technology of production of blueberry
sr: Tehnologija proizvodnje borovnice
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
735 Serbian Technology of production of Plum
sr: Tehnologija proizvodnje šljive
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
736 Serbian Technology of production of raspberry
sr: Tehnologija proizvodnje maline
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
737 Serbian Technology of production of raspberry – examples of good practise
sr: Tehnologija sadnje i branja maline – primeri dobre prakse
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
738 Serbian Technology of production of sour cherry
sr: Tehnologija proizvodnje višnje
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
739 Serbian Technology of production of strawberry
sr: Tehnologija proizvodnje jagode
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
740 Serbian Technology of production of sweet cherry
sr: Tehnologija proizvodnje trešnje
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
741 Serbian The disease plum - rust
sr: The disease plum - rust
 • Fruits
 • Primary production
 • Quality & Safety
Video
742 Serbian The European plum lecanium (Lecanium corni B.) larvae
sr: Larve štitaste šljivine vaši
 • Fruits
 • Primary production
 • Quality & Safety
Video
743 Serbian The story of a functional laboratory of plant tissue in Serbia
sr: Prića o funkcionalnoj laboratoriji za tkiva Srbije
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Entrepreneurship
 • Primary production
Video
744 Serbian Towards solving the problem of the price od raspberry
sr: U susret rešavanju problema cene maline
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Marketing
 • Miscellaneous
Video
745 Serbian Trends in packaging of plum and plum products.
sr: Trendovi u pakovanju šljive i proizvoda od šljive
 • Fruits
 • Processing
 • Labelling
PDF file
746 Serbian Trends in packaging of raspberry and raspberry products
sr: Trendovi u pakovanju maline i proizvoda od maline
 • Fruits
 • Processing
PDF file
747 Serbian Tunels, plastic houses and green houses
sr: Tuneli, plastenici i staklenici
 • Fruits
 • Primary production
PDF file
748 Serbian Waste use from plum production and processing
sr: Tretiranje otpada u proizvodnji šljive
 • Fruits
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
749 Serbian Waste use from raspberry production and processing
sr: Tretiranje otpada u proizvodnji maline
 • Fruits
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
750 Serbian Winter spraying orchards and protection of Monilia and Venturia
sr: Zimsko prskanje i zaštita voćnjaka od Monilie i Venturie
 • Fruits
 • Primary production
Video
751 Serbian Youth to continue rthe tradition of plum production and processing
sr: Mladi da nastave tradiciju u šljivarstvu
 • Fruits
 • Miscellaneous
Web page

Pages