Information: pl

Sector(s)
Categories
Type
# Title Sector(s) Category/-ies Type
1 Polish Additional sources of income for the fish farms
pl: Dodatkowe źródła przychodów gospodarstw rybackich
 • Fish
 • Primary production
 • Marketing
PDF file
2 Polish Direct sales, marginal, localised and restricted activity – legal conditions
pl: Sprzedaż bezpośrednia oraz Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona – uwarunkowania prawne
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Processing
 • Marketing
PDF file
3 Polish Direct sales, marginal, localised and restricted activity – veterinary conditions
pl: Sprzedaż bezpośrednia oraz Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona – wymagania weterynaryjne”
 • Fish
 • Processing
 • Marketing
PDF file
4 Polish Eco-marketing - traditional, regional and local products
pl: Eko-marketing - produkty tradycyjne, regionalne i lokalne
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
5 Polish Freshwater fish as a source of new and innovative products to increase profitability of the fish farms
pl: Nowe i innowacyjne produkty z ryb słodkowodnych jako element poszerzania źródeł przychodów gospodarstw rybackich
 • Fish
 • Processing
 • Marketing
PDF file
6 Polish Legal regulations concerning regional and traditional food
pl: Regulacje prawne dotyczące żywności regionalnej i tradycyjnej
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
7 Polish Marginal, localised and restricted activity – small processing plant
pl: Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona – uruchomienie małej przetwórni
 • Fish
 • Processing
 • Marketing
PDF file
8 Polish Mark of rural tourism product
pl: Marka wiejskiego produktu turystycznego
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
eBook
9 Polish Market research methodology, the flow of information to food producers, comunication
pl: Metodyka badania rynku, przepływ informacji do producentów żywności, komunikacja
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Marketing
PDF file
10 Polish Nutritional properties of freshwater fish as an argument in the promotion of fish products. Marketing and promotion of fish products
pl: Właściwości żywieniowe ryb słodkowodnych jako argument w promocji produktów rybnych. Marketing oraz promocja produktów rybnych
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
11 Polish Overview of potential additional sources of income of the fish farms
pl: Przegląd potencjalnych, dodatkowych, źródeł przychodów gospodarstw rybackich
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Marketing
PDF file
12 Polish SRIA (Strategic Research & Innovation Agenda) – proposals resulting from needs of SMEs in Polish aquaculture sector
pl: SRIA(Strategic Research & Innovation Agenda) – wnioski dotyczące potrzeb MŚP sektora akwakultury wynikające z realizacji projektu TRAFOON
 • Fish
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
13 Polish Technology of new products from the freshwater fishes
pl: Technologia wytwarzania nowych produktów z ryb słodkowodnych
 • Fish
 • Processing
 • Marketing
PDF file
14 Polish The importance of activities related to the promotion of fish and fisheries to improve the flow of information in the fishery sector
pl: Znaczenie działań związanych z promocją ryb i rybactwa dla poprawy przepływu informacji w sektorze
 • Fish
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
15 Polish The methodology of a new product introduction on the market
pl: Metodologia wprowadzania nowego produktu na rynek
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Marketing
PDF file
16 Polish Traditional product and local nature production, promotion, brand building, distribution - Compendium of good practices
pl: Produkt tradycyjny i loklany wytwarzanie, promocja, budowanie marki, dystrybucja - Kompendium dobrych praktyk
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
17 Polish TRAFOON: the network for traditional foods
pl: TRAFOON: Sieć tradycyjnej żywności
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
Video