Market research methodology, the flow of information to food producers, comunication

Resource group: 
Information
Language: 
Polish pl Polish
English title: 
Market research methodology, the flow of information to food producers, comunication
Original title: 
Metodyka badania rynku, przepływ informacji do producentów żywności, komunikacja
    Sector 
  • Fish
  • Entrepreneurship
    Category 
  • Marketing
Information type: 
PDF file