Direct sales, marginal, localised and restricted activity – legal conditions

Resource group: 
Information
Language: 
Polish pl Polish
English title: 
Direct sales, marginal, localised and restricted activity – legal conditions
Original title: 
Sprzedaż bezpośrednia oraz Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona – uwarunkowania prawne
    Sector 
  • Fish
  • Entrepreneurship
    Category 
  • Processing
  • Marketing
Information type: 
PDF file