The importance of activities related to the promotion of fish and fisheries to improve the flow of information in the fishery sector

Resource group: 
Information
Language: 
Polish pl Polish
English title: 
The importance of activities related to the promotion of fish and fisheries to improve the flow of information in the fishery sector
Original title: 
Znaczenie działań związanych z promocją ryb i rybactwa dla poprawy przepływu informacji w sektorze
    Sector 
  • Fish
    Category 
  • Marketing
  • Miscellaneous
Information type: 
PDF file