Information: pl

Sector(s)
Categories
Type
# Title Sector(s) Category/-ies Type
1 Polish Direct sales, marginal, localised and restricted activity – legal conditions
pl: Sprzedaż bezpośrednia oraz Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona – uwarunkowania prawne
 • Fish
 • Entrepreneurship
 • Processing
 • Marketing
PDF file
2 Polish Direct sales, marginal, localised and restricted activity – veterinary conditions
pl: Sprzedaż bezpośrednia oraz Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona – wymagania weterynaryjne”
 • Fish
 • Processing
 • Marketing
PDF file
3 Polish Freshwater fish as a source of new and innovative products to increase profitability of the fish farms
pl: Nowe i innowacyjne produkty z ryb słodkowodnych jako element poszerzania źródeł przychodów gospodarstw rybackich
 • Fish
 • Processing
 • Marketing
PDF file
4 Polish Machinery and equipment in a small fish processing
pl: Maszyny i urządzenia w małym przetwórstwie ryb
 • Fish
 • Processing
PDF file
5 Polish Marginal, localised and restricted activity – small processing plant
pl: Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona – uruchomienie małej przetwórni
 • Fish
 • Processing
 • Marketing
PDF file
6 Polish Quality aspects in food production derived from fish. The labeling of products
pl: Aspekty jakościowe w produkcji żywności pochodzenia rybnego. Etykietowanie produktów
 • Fish
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
PDF file
7 Polish Requirements for the production of traditional and regional food of non-animal origin
pl: Wymagania dotyczące produkcji żywności tradycyjnej i regionalnej niezwierzęcego pochodzenia
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
8 Polish SRIA (Strategic Research & Innovation Agenda) – proposals resulting from needs of SMEs in Polish aquaculture sector
pl: SRIA(Strategic Research & Innovation Agenda) – wnioski dotyczące potrzeb MŚP sektora akwakultury wynikające z realizacji projektu TRAFOON
 • Fish
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
9 Polish Technology of new products from the freshwater fishes
pl: Technologia wytwarzania nowych produktów z ryb słodkowodnych
 • Fish
 • Processing
 • Marketing
PDF file
10 Polish Traditional product and local nature production, promotion, brand building, distribution - Compendium of good practices
pl: Produkt tradycyjny i loklany wytwarzanie, promocja, budowanie marki, dystrybucja - Kompendium dobrych praktyk
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
11 Polish TRAFOON: the network for traditional foods
pl: TRAFOON: Sieć tradycyjnej żywności
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
Video