Requirements for the production of traditional and regional food of non-animal origin

Resource group: 
Information
Language: 
Polish pl Polish
English title: 
Requirements for the production of traditional and regional food of non-animal origin
Original title: 
Wymagania dotyczące produkcji żywności tradycyjnej i regionalnej niezwierzęcego pochodzenia
    Sector 
  • Fish
  • Grains
  • Vegetables
    Category 
  • Processing
  • Quality & Safety
Information type: 
PDF file