Network for Innovation in agriculture and rural areas as a way to improve the utilization of research results in agriculture

Resource group: 
Information
Language: 
Polish pl Polish
English title: 
Network for Innovation in agriculture and rural areas as a way to improve the utilization of research results in agriculture
Original title: 
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich jako kierunek poprawy wykorzystania wyników badań naukowych w rolnictwie
    Sector 
  • Fish
  • Entrepreneurship
    Category 
  • Miscellaneous
Information type: 
PDF file