Organisations: pl

Sector(s)
Type
# Title Sector(s) Type
1 Polish "Agro Farmer" Ltd. Group of Fruit and Vegetable Producers
pl: Grupa Producentów Owoców i Warzyw "Agro Farmer" Sp. z o.o.
 • Vegetables
 • Fruits
Association
2 Polish "AWB" Alina Becla, Naturally dried fruits, vegetables and herbs
pl: PPHU "AWB" Alina Becla, Natualnie suszone owoce, warzywa i zioła
 • Vegetables
 • Fruits
Supplier
3 Polish "EKODAR" Association of organic food
pl: Stowarzyszenie Żywności Ekologicznej "EKODAR"
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association
4 Polish "Polska Ekologia” National Association of Polish Organic Food Producers and Processors
pl: "Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych ""Polska Ekologia"" "
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association
5 Polish "Urbanek" - polish producer of fruit and vegetable products
pl: Firma Bracia Urbaenk Andrzej i Jacek Urbanek Spółka Jawna
 • Vegetables
Supplier
6 Polish "Łysica" association of strawberry and potato producers in Krajno
pl: Stowarzyszenie producentów truskawek i ziemniaków "Łysica" w Krajnie
 • Vegetables
 • Fruits
Association
7 Polish Association for old varieties and breeds
pl: Stowarzyszenie DLA DAWNYCH ODMIAN I RAS
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association
8 Polish Association of Cultivated Mushrooms Producers
pl: Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych
 • Vegetables
Association
9 Polish Association of ecological farming producers in Ostrowiec Św.
pl: Ostrowieckie stowarzyszenie producentów rolnictwa ekologicznego "Ekotel" w Ostrowcu Św.
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association
10 Polish Association of Ziemia Kujawska Fruit and Vegetable Producers
pl: Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw Ziemi Kujawskiej
 • Vegetables
 • Fruits
Association
11 Polish BWB PODLASIE Ltd
pl: BWB PODLASIE Ltd
 • Vegetables
 • Fruits
Supplier
12 Polish DUKAT association of fruit and vegetable producers
pl: Stowarzyszenie producentów owoców i warzyw DUKAT
 • Vegetables
 • Fruits
Association
13 Polish ECEAT-POLAND European Centre for Ecological Agriculture and Tourism in Poland
pl: ECEAT-POLAND Europejskie Centrum Ekologicznego Rolnictwa i Turystyki Oddział w Polsce
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association
14 Polish Eko Pol Smak” Warmińsko-Mazurskie association of organic food producers
pl: Warmińsko Mazurskie stowarzyszenie producentów Żywności ekologicznej Eko Pol Smak
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association
15 Polish EkoLubelszczyzna association
pl: Stowarzyszenie EkoLubelszczyzna
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association
16 Polish Fruit and Vegetables Producers Association "CUIAVIA"
pl: Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw Cuiavia
 • Vegetables
 • Fruits
Association
17 Polish Greenherb
pl: Greenherb
 • Vegetables
Supplier
18 Polish L. Pac and K. Brzostowski Augustowsko - Podlaskie Association of Eko-Farmers
pl: Augustowsko - Podlaskie Stowarzyszenie Eko-Rolników im. L. Paca i K. Brzostowskiego
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association
19 Polish Organization of Fruit and Vegetable Producers of Powiśle Dąbrwskie Region – Małopolskie Voivodeship
pl: Organizacja Producentów Owoców i Warzyw Regionu Powiśla Dąbrowskiego - Województwo Małopolskie
 • Vegetables
 • Fruits
Association
20 Polish Polish association of ecological farmers
pl: Polskie towarzystwo rolników ekologicznych
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association
21 Polish Polish Chamber of Traditional and Regional Products
pl: Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
Association
22 Polish Processing Fruit and Vegetable "ORZECH"
pl: Zakład Przetwórstwa Owocowo Warzywnego "ORZECH"
 • Vegetables
 • Fruits
Supplier
23 Polish Regional chamber of commerce natural and traditional food in Olsztyn
pl: Regionalna izba gospodarcza zywności naturalnej i tradycyjnej w Olsztynie
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association
24 Polish Resherbis
pl: Resherbis
 • Vegetables
Supplier
25 Polish Silesian Agricultural Advisory Centre
pl: Śląski ośrodek doradztwa rolniczego
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
Miscellaneous
26 Polish Slow Food Poland
pl: Slow Food Polska
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association
27 Polish Social cooperative "Dębnianka"
pl: Spółdzielnia Socjalna "Dębnianka"
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
Association
28 Polish The Center of Natural and Traditional Food Research
pl: Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Research / Technology Transfer Institution
29 Polish “Truskawka” association of ecological farms
pl: Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych Truskawka
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association
30 Polish ”BioPolonia'' association of ecological farming
pl: Stowarzyszenie rolnictwa ekologicznego ,,BioPolonia''
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association
31 Polish ”EKOLAND” Association of Organic Food Producers
pl: Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „EKOLAND”
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association