Organisations: pl

Sector(s)
Type
# Title Sector(s) Type
1 Polish "EKODAR" Association of organic food
pl: Stowarzyszenie Żywności Ekologicznej "EKODAR"
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association
2 Polish "Polska Ekologia” National Association of Polish Organic Food Producers and Processors
pl: "Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych ""Polska Ekologia"" "
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association
3 Polish Association for old varieties and breeds
pl: Stowarzyszenie DLA DAWNYCH ODMIAN I RAS
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association
4 Polish Association of ecological farming producers in Ostrowiec Św.
pl: Ostrowieckie stowarzyszenie producentów rolnictwa ekologicznego "Ekotel" w Ostrowcu Św.
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association
5 Polish ECEAT-POLAND European Centre for Ecological Agriculture and Tourism in Poland
pl: ECEAT-POLAND Europejskie Centrum Ekologicznego Rolnictwa i Turystyki Oddział w Polsce
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association
6 Polish Eko Pol Smak” Warmińsko-Mazurskie association of organic food producers
pl: Warmińsko Mazurskie stowarzyszenie producentów Żywności ekologicznej Eko Pol Smak
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association
7 Polish EkoLubelszczyzna association
pl: Stowarzyszenie EkoLubelszczyzna
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association
8 Polish L. Pac and K. Brzostowski Augustowsko - Podlaskie Association of Eko-Farmers
pl: Augustowsko - Podlaskie Stowarzyszenie Eko-Rolników im. L. Paca i K. Brzostowskiego
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association
9 Polish Polish association of ecological farmers
pl: Polskie towarzystwo rolników ekologicznych
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association
10 Polish Polish Chamber of Traditional and Regional Products
pl: Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
Association
11 Polish Regional chamber of commerce natural and traditional food in Olsztyn
pl: Regionalna izba gospodarcza zywności naturalnej i tradycyjnej w Olsztynie
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association
12 Polish Silesian Agricultural Advisory Centre
pl: Śląski ośrodek doradztwa rolniczego
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
Miscellaneous
13 Polish Slow Food Poland
pl: Slow Food Polska
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association
14 Polish Social cooperative "Dębnianka"
pl: Spółdzielnia Socjalna "Dębnianka"
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
Association
15 Polish SZARLAT PPHU
pl: SZARLAT PPHU
 • Grains
 • Entrepreneurship
Research / Technology Transfer Institution
16 Polish The Center of Natural and Traditional Food Research
pl: Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Research / Technology Transfer Institution
17 Polish “Truskawka” association of ecological farms
pl: Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych Truskawka
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association
18 Polish ”BioPolonia'' association of ecological farming
pl: Stowarzyszenie rolnictwa ekologicznego ,,BioPolonia''
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association
19 Polish ”EKOLAND” Association of Organic Food Producers
pl: Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „EKOLAND”
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
Association