Information: sl

Sector(s)
Categories
Type
# Title Sector(s) Category/-ies Type
1 Slovenian Bilateral project Slovenia–Serbia: Cereal based products for people diagnosed with metabolic disorder
sl: Bilateralni projekt Slovenija-Srbija: Učinkovitost funkcionalnih živilskih proizvodov na osnovi žit pri ljudeh s presnovnimi motnjami
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
2 Slovenian Bread and pastry from common and Tartary buckwheat
sl: Kruh in pecivo iz navadne in tatarske ajde
 • Grains
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
PDF file
3 Slovenian Buckwheat in the balanced diet
sl: Ajda v uravnoteženi prehrani
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
4 Slovenian Buckwheat pasta
sl: Ajdove testenine
 • Grains
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
PDF file
5 Slovenian Buckwheat starch digestion
sl: Prebavljivost ajdovega škroba
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
6 Slovenian Can buckwheat be used as a functional food for patients?
sl: Ali je lahko ajda funkcionalno živilo pri bolnikih?
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
7 Slovenian Chemical hazards of cereal products; residues of pesticides and mycotoxins
sl: Kemijska tveganja izdelkov iz žit; ostanki fitofarmacevtskih sredstev in mikotoksini
 • Grains
 • Quality & Safety
PDF file
8 Slovenian Gluten related disorders
sl: Bolezni, povezane z glutenom
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
9 Slovenian Improving the life quality of celiac disease patients living in the Slovene Hungarian border area
sl: Izboljšanje kvalitete življenja bolnikov s celiakijo na obmejnem področju Slovenije in Madžarske
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
Web page
10 Slovenian Improving the quality of life of coeliac disease patients
sl: Izboljšanje kakovosti življenja bolnikov s celiakijo
 • Grains
 • Quality & Safety
PDF file
11 Slovenian Innovative fermentation technologies for new functional food development
sl: Inovativne fermentacije za razvoj novih funkcionalnih živil
 • Grains
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
12 Slovenian Mediterranean agriculture and mediterranean food
sl: Sredozemsko kmetijstvo in sredozemska hrana
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
13 Slovenian Nutritional bioactive compounds in buckwheat
sl: Prehransko zanimive bioaktivne snovi v ajdi
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
14 Slovenian POWER BUCKY - buckwheat cookies with green tea
sl: POWER BUCKY – ajdovi piškoti z zelenim čajem
 • Grains
 • Entrepreneurship
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
15 Slovenian PROMI - An invigorating/refreshing protein-based cup
sl: PROMI - Okrepčilni beljakovinski lonček
 • Grains
 • Entrepreneurship
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
16 Slovenian Technology of buckwheat primary processing
sl: Tehnologije primarne predelave ajde
 • Grains
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
17 Slovenian The place of the Mediterranean diet in the frame of the World Food Day
sl: Mesto mediteranske prehrane v poslanstvu svetovnega dneva hrane
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
18 Slovenian Traditional milling: flour milled with millstone preserves more minerals and vitamins
sl: Tradicionalno mletje: moka, mleta med mlinskimi kamni, ohrani več mineralov in vitaminov
 • Grains
 • Processing
 • Quality & Safety
Web page