Information: sl

Sector(s)
Categories
Type
# Title Sector(s) Category/-ies Type
1 Slovenian Agritourism and the Mediterranean gastronomy: the case of the northern Adriatic
sl: Turizem na podeželju in mediteranska prehrana – primer severnega Jadrana
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
2 Slovenian Beer with Tartary buckwheat
sl: Pivo z dodatkom tatarske ajde
 • Grains
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
3 Slovenian Beside common also tartary buckwheat
sl: Poleg navadne tudi tatarska ajda
 • Grains
 • Miscellaneous
Web page
4 Slovenian Bilateral project Slovenia–Serbia: Cereal based products for people diagnosed with metabolic disorder
sl: Bilateralni projekt Slovenija-Srbija: Učinkovitost funkcionalnih živilskih proizvodov na osnovi žit pri ljudeh s presnovnimi motnjami
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
5 Slovenian Bread and pastry from common and Tartary buckwheat
sl: Kruh in pecivo iz navadne in tatarske ajde
 • Grains
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
PDF file
6 Slovenian Buckwheat in Bosnia and Herzegovina
sl: Heljda u Bosni i Hercegovini
 • Grains
 • Primary production
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
7 Slovenian Buckwheat in culinary art
sl: Ajda v kulinariki
 • Grains
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
8 Slovenian Buckwheat in Slovenian gastronomy
sl: Ajda v slovenski gastronomiji
 • Grains
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
9 Slovenian Buckwheat in the balanced diet
sl: Ajda v uravnoteženi prehrani
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
10 Slovenian Buckwheat pasta
sl: Ajdove testenine
 • Grains
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
PDF file
11 Slovenian Buckwheat pasta
sl: Testenine iz ajde
 • Grains
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
12 Slovenian Buckwheat production characteristics
sl: Ajda kot poljščina in njene lastnosti v pridelavi
 • Grains
 • Primary production
PDF file
13 Slovenian Buckwheat products of Mercator’s Masters
sl: Ajdovi izdelki Mercatorjevih mojstrov
 • Grains
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
14 Slovenian Buckwheat starch digestion
sl: Prebavljivost ajdovega škroba
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
15 Slovenian Buckwheat štruklji filled with cottage cheese
sl: Sirovi štruklji iz ajde
 • Grains
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
16 Slovenian Can buckwheat be used as a functional food for patients?
sl: Ali je lahko ajda funkcionalno živilo pri bolnikih?
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
17 Slovenian Celiac disease in adults
sl: Celiakija pri odraslih
 • Grains
 • Miscellaneous
Web page
18 Slovenian Chemical hazards of cereal products; residues of pesticides and mycotoxins
sl: Kemijska tveganja izdelkov iz žit; ostanki fitofarmacevtskih sredstev in mikotoksini
 • Grains
 • Quality & Safety
PDF file
19 Slovenian From project to transfer into practice: Entrepreneur view
sl: Od projekta do prenosa v prakso: Pogled podjetnika
 • Grains
 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
20 Slovenian From sowing to harvest - you reap what you sow
sl: Od setve do žetve - kar sejemo, to žanjemo
 • Grains
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
21 Slovenian Gluten related disorders
sl: Bolezni, povezane z glutenom
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
22 Slovenian Grow, buckwheat, grow!
sl: Projekt: Ajda požen'
 • Grains
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
23 Slovenian Improving the life quality of celiac disease patients living in the Slovene Hungarian border area
sl: Izboljšanje kvalitete življenja bolnikov s celiakijo na obmejnem področju Slovenije in Madžarske
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
Web page
24 Slovenian Improving the quality of life of coeliac disease patients
sl: Izboljšanje kakovosti življenja bolnikov s celiakijo
 • Grains
 • Quality & Safety
PDF file
25 Slovenian Innovative fermentation technologies for new functional food development
sl: Inovativne fermentacije za razvoj novih funkcionalnih živil
 • Grains
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
26 Slovenian Ivan Kreft "Buckwheat for people"
sl: Ivan kreft "Ajda za ljudi"
 • Grains
 • Miscellaneous
Video
27 Slovenian Kreft Ivan. Grains: program Good hour with Boštjan
sl: KREFT, Ivan. Žita : oddaja Dobra ura z Boštjanom
 • Grains
 • Miscellaneous
Video
28 Slovenian Mediterranean agriculture and mediterranean food
sl: Sredozemsko kmetijstvo in sredozemska hrana
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
29 Slovenian Non-conventional grains for brewing: The case of buckwheat
sl: Doktorski projekt: Nekonvencionalna žita v pivovarstvu: primer ajde
 • Grains
 • Processing
PDF file
30 Slovenian Nutritional bioactive compounds in buckwheat
sl: Prehransko zanimive bioaktivne snovi v ajdi
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
31 Slovenian Openness and excellence in the Mediterranean diet
sl: Odprtost in odličnost v sredozemski prehrani
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
32 Slovenian POWER BUCKY - buckwheat cookies with green tea
sl: POWER BUCKY – ajdovi piškoti z zelenim čajem
 • Grains
 • Entrepreneurship
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
33 Slovenian PROMI - An invigorating/refreshing protein-based cup
sl: PROMI - Okrepčilni beljakovinski lonček
 • Grains
 • Entrepreneurship
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
34 Slovenian Slovenian protected products
sl: Slovenski zaščiteni proizvodi
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Processing
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
35 Slovenian Tartary buckwheat is coming
sl: Tatarska ajda prihaja
 • Grains
 • Processing
 • Miscellaneous
Video
36 Slovenian Technology of buckwheat primary processing
sl: Tehnologije primarne predelave ajde
 • Grains
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
37 Slovenian Terms Formation in the Gastronomy of the Slovenian Istria
sl: Oblikovanje terminologije s področja gastronomije Slovenske Istre
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
38 Slovenian The epidemiology of celiac disease in Europe
sl: Epidemiologija celiakije v Evropi
 • Grains
 • Miscellaneous
Web page
39 Slovenian The importance of diet during physical inactivity for maintaining health
sl: Pomen prehrane med gibalno neaktivnostjo
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
40 Slovenian The importance of olive in the Mediterranean diet
sl: Pomen oljke v sredozemski prehrani
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
41 Slovenian The place of the Mediterranean diet in the frame of the World Food Day
sl: Mesto mediteranske prehrane v poslanstvu svetovnega dneva hrane
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
42 Slovenian The return of buckwheat: Sunday program "For our farmers"
sl: Ajda prihaja nazaj : nedeljska oddaja Za naše kmetovalce
 • Grains
 • Miscellaneous
Audio
43 Slovenian The role of coffee in the Mediterranean nutrition
sl: Vloga kave v mediteranski prehrani
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
44 Slovenian Traditional milling: flour milled with millstone preserves more minerals and vitamins
sl: Tradicionalno mletje: moka, mleta med mlinskimi kamni, ohrani več mineralov in vitaminov
 • Grains
 • Processing
 • Quality & Safety
Web page
45 Slovenian Vinegar in the Mediterranean food and nutrition
sl: Kis v mediteranski hrani in prehrani
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file