Information: pl

Sector(s)
Categories
Type
# Title Sector(s) Category/-ies Type
1 Polish A healthy potential of fruity juices
pl: Prozdrowotny potencjał soków owocowych
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
2 Polish Applications of functional additives in soft fruit juices - how to get a new functional products
pl: Możliwości zastosowania dodatków funkcjonalnych w sokach owocowych – jak uzyskać nowe produkty funkcjonalne – owoce miękkie
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
3 Polish Food quality and safety - control systems and certification
pl: Jakość i bezpieczeństwo żywności – systemy kontroli i certyfikacji
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Quality & Safety
PDF file
4 Polish Good manufacturing practices and hygiene required to implement. Fruits and vegetables
pl: Dobre praktyki produkcyjne i higieniczne wymagane do wdrożenia. Owoce i warzywa
 • Vegetables
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
5 Polish Innovative storage technologies for fruits
pl: Innowacyjne technologie przechowywania owoców
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
6 Polish Juices and clarified nectars - definition and production technology - how to fulfill the requirements for the composition and authenticity
pl: Soki i nektary klarowane – definicja i technologia produkcji – jak spełnić wymagania dotyczące składu i autentyczności
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
7 Polish Manufacturing of apples and pears natural juices - the most common mistakes and problems
pl: Produkcja soków naturalnych z jabłek i gruszek – najczęściej współcześnie popełniane błędy i problemy
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
8 Polish Merry berries for health. Berry fruits and their seeds as a rich source of polyphenols and polyunsaturated fatty acids
pl: Owoce jagodowe jako zrodlo polifenoli i wielonienasyconych kwasów tluszczowych
 • Fruits
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
9 Polish Microbiological hazards in fruits processing
pl: Zagrożenia mikrobiologiczne w przetwórstwie owocowym
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
10 Polish New storage technologies of pome fruits
pl: Nowe technologie przechowywania owoców ziarnkowych
 • Fruits
 • Quality & Safety
PDF file
11 Polish New storage technologies of soft fruits
pl: Nowe technologie przechowywania owoców miękkich
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
12 Polish Permitted and prohibited drugs for aquaculture
pl: Dozwolone i zakazane preparaty lecznicze w akwakulturze
 • Fruits
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
13 Polish Pomegranate as a rish source of antioxidants
pl: Owoc granatu jako bogate źródło antyoksydantów. Radiowa Akademia Nauk
 • Fruits
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
Audio
14 Polish Practical aspects of HACCP implementaion in traditional food production
pl: Praktyczne aspekty wdrażania systemu HACCP w produkcji żywności tradycyjnej
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Quality & Safety
PDF file
15 Polish Processing of apples - truths and myths
pl: Przetwórstwo jabłek – prawdy i mity
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
16 Polish Production of juices and nectars
pl: Produkcja soków i nektarów
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
17 Polish Quality schemes of the regional and traditional food, in Poland and Europe
pl: Systemy jakości żywności regionalnej i tradycyjnej w Polsce i w Europie
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Miscellaneous
PDF file
18 Polish Quality standards for fruits - requirements and market reality
pl: Standardy jakościowe dla owoców – wymagania i rzeczywistość rynkowa
 • Fruits
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
19 Polish Quality standards for vegetables – requirements and market reality
pl: Standardy jakościowe dla warzyw wymagania i rzeczywistość rynkowa
 • Vegetables
 • Fruits
 • Quality & Safety
 • Marketing
PDF file
20 Polish The "Peaple" is a Decision Support System created within the framework of the FP6 European Integrated Project "ISAFRUIT", with the objective to simulate quality changes of apples and peaches along different supply chains, to meet the demands of consumers
pl: Peaple jest Systemem Wspomagania Decyzji stworzonym w ramach Europejskiego Projektu Zintegrowanego "ISAFRUIT". Celem "Peaple" jest symulowanie zmian jakosci jablek i brzoskwin w trakcie obrotu pozbiorczego, aby umozliwic producentom i dystrybutorom owoców
 • Fruits
 • Quality & Safety
Web page
21 Polish The technology of processing of fruits and vegetables, raw material requirements. Requirements for products from fruits and vegetables
pl: Technologia przetwórstwa owoców i warzyw, wymagania surowcowe. Wymagania dotyczące produktów z owoców i warzyw
 • Vegetables
 • Fruits
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
22 Polish The utility of pomgranate powders for food industry
pl: Mozliwosci zastosowania proszków z owoców granatu przez przemysl spozywczy
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
23 Polish Traditional product and local nature production, promotion, brand building, distribution - Compendium of good practices
pl: Produkt tradycyjny i loklany wytwarzanie, promocja, budowanie marki, dystrybucja - Kompendium dobrych praktyk
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
24 Polish TRAFOON: the network for traditional foods
pl: TRAFOON: Sieć tradycyjnej żywności
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
Video