Information: pl

Sector(s)
Categories
Type
# Title Sector(s) Category/-ies Type
1 Polish Aronia - cultivation and new threats
pl: Aronia - uprawa i nowe zagrożenia
 • Fruits
 • Primary production
Video
2 Polish Highbush blueberry varieties and the possibility of selling their fruit
pl: Odmiany borówki wysokiej oraz możliwości sprzedaży ich owoców
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Marketing
Video
3 Polish Permitted and prohibited drugs for aquaculture
pl: Dozwolone i zakazane preparaty lecznicze w akwakulturze
 • Fruits
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
4 Polish Quality standards for fruits - requirements and market reality
pl: Standardy jakościowe dla owoców – wymagania i rzeczywistość rynkowa
 • Fruits
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
5 Polish The Polish variety, quality fruit and fertilizing blueberries
pl: O polskich odmianach, jakości owoców i nawożeniu borówek
 • Fruits
 • Primary production
Video
6 Polish The technology of processing of fruits and vegetables, raw material requirements. Requirements for products from fruits and vegetables
pl: Technologia przetwórstwa owoców i warzyw, wymagania surowcowe. Wymagania dotyczące produktów z owoców i warzyw
 • Vegetables
 • Fruits
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
7 Polish Traditional product and local nature production, promotion, brand building, distribution - Compendium of good practices
pl: Produkt tradycyjny i loklany wytwarzanie, promocja, budowanie marki, dystrybucja - Kompendium dobrych praktyk
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
8 Polish TRAFOON: the network for traditional foods
pl: TRAFOON: Sieć tradycyjnej żywności
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
Video