Information: pl

Sector(s)
Categories
Type
# Title Sector(s) Category/-ies Type
1 Polish Efficient spray application techniquea of vegetable crops and methods of reducing of pollution area
pl: Skuteczna technika ochrony upraw polowych i metody ograniczania zanieczyszczeń obszarowych
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
2 Polish Factors affecting occurrence of dactylium and dry rot – dangerous fungal diseases of cultivated champignons
pl: Czynniki wpływające na daktylium i suchą zgniliznę - choroby grzybowe w uprawie pieczarki.
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
3 Polish Food quality and safety - control systems and certification
pl: Jakość i bezpieczeństwo żywności – systemy kontroli i certyfikacji
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Quality & Safety
PDF file
4 Polish Good manufacturing practices and hygiene required to implement. Fruits and vegetables
pl: Dobre praktyki produkcyjne i higieniczne wymagane do wdrożenia. Owoce i warzywa
 • Vegetables
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
5 Polish Growing conditions of nightshade vegetables - peppers and eggplant - in terms of a new approach to commercial quality and nutritional value.
pl: Warunki uprawy warzyw psiankowatych - papryki i oberżyny w aspekcie nowego podejścia do jakości handlowej i wartości odżywczej.
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
6 Polish Impact of various sanitary measures applied on the mushroom farm on healthiness and quality of the mushrooms produced
pl: Wpływ stanu fitosanitarnego pieczarkarni i stosowania dezynfekcji na zdrowotność upraw pieczarki.
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
7 Polish Innovations in cultivated mushroom production in Poland and elsewhere (part 1)
pl: Innowacje w produkcji grzybów uprawnych w Polsce i na świecie.
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
PDF file
8 Polish Innovations in cultivated mushroom production in Poland and elsewhere (part 2)
pl: Innowacje w produkcji grzybów uprawnych w Polsce i na świecie.
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
PDF file
9 Polish Innovative storage technologies of vegetables.
pl: Innowacyjne technologie przechowywania warzyw.
 • Vegetables
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
10 Polish Integrated disease control in vegetable production.
pl: Integrowana ochrona roślin warzywnych przed chorobami.
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
11 Polish Integrated pest control in vegetable production
pl: Integrowana ochrona roślin warzywnych przed szkodnikami.
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
12 Polish Monitoring of pesticide residues in vegetable crops
pl: Monitoring pozostałości środków ochrony roślin
 • Vegetables
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
13 Polish Practical aspects of HACCP implementaion in traditional food production
pl: Praktyczne aspekty wdrażania systemu HACCP w produkcji żywności tradycyjnej
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Quality & Safety
PDF file
14 Polish Problems with pesticide residues in cultivated mushroom production
pl: Problemy z pozostałościami środków ochrony w produkcji grzybów uprawnych.
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
15 Polish Production of traditional food including products from vegetables and mushrooms
pl: Produkcja żywności tradycyjnej z uwzględnieniem produktów z warzyw i grzybów
 • Vegetables
 • Quality & Safety
 • Marketing
PDF file
16 Polish Quality schemes of the regional and traditional food, in Poland and Europe
pl: Systemy jakości żywności regionalnej i tradycyjnej w Polsce i w Europie
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Miscellaneous
PDF file
17 Polish Quality standards for vegetables – requirements and market reality
pl: Standardy jakościowe dla warzyw wymagania i rzeczywistość rynkowa
 • Vegetables
 • Fruits
 • Quality & Safety
 • Marketing
PDF file
18 Polish Requirements for the production of traditional and regional food of non-animal origin
pl: Wymagania dotyczące produkcji żywności tradycyjnej i regionalnej niezwierzęcego pochodzenia
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
19 Polish Safe use of plant protection products in order to mitigate point source contamination
pl: Bezpieczne postępowanie ze środkami ochorny roślin w celu zapobiegania zanieczyszczeniom miejscowym
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
20 Polish The technology of processing of fruits and vegetables, raw material requirements. Requirements for products from fruits and vegetables
pl: Technologia przetwórstwa owoców i warzyw, wymagania surowcowe. Wymagania dotyczące produktów z owoców i warzyw
 • Vegetables
 • Fruits
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
21 Polish The traditional and regional product as a opportunity for the development of entrepreneurship
pl: Produkt tradycyjny i regionalny szansą na rozwój przedsiębiorczości
 • Vegetables
 • Entrepreneurship
 • Quality & Safety
 • Marketing
PDF file
22 Polish Traditional product and local nature production, promotion, brand building, distribution - Compendium of good practices
pl: Produkt tradycyjny i loklany wytwarzanie, promocja, budowanie marki, dystrybucja - Kompendium dobrych praktyk
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
23 Polish Traditional-conventional and integrated methods of vegetable protection from pests
pl: Tradycyjne-konwencjonalne oraz integrowane metody ochrony warzyw przed szkodnikami
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
24 Polish TRAFOON: the network for traditional foods
pl: TRAFOON: Sieć tradycyjnej żywności
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
Video