Information: pl

Sector(s)
Categories
Type
# Title Sector(s) Category/-ies Type
1 Polish Good manufacturing practices and hygiene required to implement. Fruits and vegetables
pl: Dobre praktyki produkcyjne i higieniczne wymagane do wdrożenia. Owoce i warzywa
 • Vegetables
 • Fruits
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
2 Polish Innovative storage technologies of vegetables.
pl: Innowacyjne technologie przechowywania warzyw.
 • Vegetables
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
3 Polish Methods of increasing the durability of vegetables during their storage and market distribution
pl: Metody zwiększania trwałości warzyw podczas ich przechowywania i obrotu towarowego
 • Vegetables
 • Processing
 • Labelling
 • Marketing
PDF file
4 Polish Methods of postharvest treatment and storage of broccoli and asparagus
pl: Metody traktowania pozbiorczego i pzrechowywania brokułów i szparagów
 • Vegetables
 • Primary production
 • Processing
Web page
5 Polish Minimally processed vegetables - innovations in traditional food
pl: Warzywa minimalnie przetworzone - innowacyjny rodzaj żywności
 • Vegetables
 • Entrepreneurship
 • Processing
PDF file
6 Polish Monitoring of pesticide residues in vegetable crops
pl: Monitoring pozostałości środków ochrony roślin
 • Vegetables
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
7 Polish Requirements for the production of traditional and regional food of non-animal origin
pl: Wymagania dotyczące produkcji żywności tradycyjnej i regionalnej niezwierzęcego pochodzenia
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
8 Polish The technology of processing of fruits and vegetables, raw material requirements. Requirements for products from fruits and vegetables
pl: Technologia przetwórstwa owoców i warzyw, wymagania surowcowe. Wymagania dotyczące produktów z owoców i warzyw
 • Vegetables
 • Fruits
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
9 Polish Traditional product and local nature production, promotion, brand building, distribution - Compendium of good practices
pl: Produkt tradycyjny i loklany wytwarzanie, promocja, budowanie marki, dystrybucja - Kompendium dobrych praktyk
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
10 Polish TRAFOON: the network for traditional foods
pl: TRAFOON: Sieć tradycyjnej żywności
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
 • Labelling
 • Marketing
 • Miscellaneous
Video
11 Polish Vegetable storage
pl: Przechowalnictwo warzyw.
 • Vegetables
 • Processing
 • Labelling
PDF file