Information: nl

Sector(s)
Categories
Type
# Title Sector(s) Category/-ies Type
1 Dutch Annual market Haarlemmermeer where farrmersmeet
nl: Jaarlijkse markt Haarlemmermeer waar boeren en tuinders bij elkaar komen
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
Video
2 Dutch Ark of taste
nl: Ark van de Smaak
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
Web page
3 Dutch EU regional products.nl
nl: EU streekproducten.nl
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Labelling
 • Miscellaneous
Web page
4 Dutch Funding opportunities for SMEs
nl: Subsiediemogelijkheden voor MKB
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
5 Dutch Optimal logistics regional products requires cooperation
nl: Optimale logistiek streekproducten vergt samenwerking
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
6 Dutch Protection of regional products and traditional agricultural products
nl: Bescherming streekproducten en traditionele landbouwproducten
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Labelling
 • Miscellaneous
Web page
7 Dutch Regional products, USP or Utopia
nl: Regio producten, USP of Utopia
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
8 Dutch Regulation EU-Regional Products
nl: Regeling EU-Streekproducten
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Labelling
 • Miscellaneous
Web page
9 Dutch Research should improve regional products
nl: Onderzoek moet processen streekproducten verbeteren
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
Web page
10 Dutch Strengthening, Linking, Renewing, Distributing, Earning: Cooperation in chains and agrologistics
nl: Versterken, verbinden, Vernieuwen, Verspreiden, Verdienen: Samenwerking aan ketens en agrologistiek
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
11 Dutch Sustainability of a regional food chain
nl: Duurzaamheid van een regionale voedselketen
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
12 Dutch Sustainable regional products in the care
nl: Duurzame streekproducten in de zorg
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
13 Dutch The market potential of regional products. Searching for the appropriate load, target groups and consuming markets
nl: Het marktpotentieel van streekproducten. Op zoek naar de juiste lading, doelgroep en afzetkanalen.
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
14 Dutch Traditional sourdough
nl: Traditionele Desem
 • Grains
 • Entrepreneurship
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
15 Dutch Vers24/7, the online local market
nl: Vers 24/7, de online streekmarkt
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
16 Dutch Videorecord of visit Friesian entrepreneurs to Meetjesland, 17-18 June 2014
nl: beeldverslag van bezoek Friese ondernemers aan Meetjesland, 17-18 juni 2014
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
Video
17 Dutch Workshop Logistics and Foodsafety
nl: Workshop Logistiek en Voedselveiligheid
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file