Information: nl

Sector(s)
Categories
Type
# Title Sector(s) Category/-ies Type
1 Dutch Annual market Haarlemmermeer where farrmersmeet
nl: Jaarlijkse markt Haarlemmermeer waar boeren en tuinders bij elkaar komen
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
Video
2 Dutch Are regional products a threat or a chance for the organic sector?
nl: Zijn streekproducten een kans of een bedreiging voor de biologische sector?
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
PDF file
3 Dutch Ark of taste
nl: Ark van de Smaak
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
Web page
4 Dutch Bread: the production process
nl: Brood: de productieketen
 • Grains
 • Primary production
 • Processing
PDF file
5 Dutch Broadening requested; Exploration potential market demand broadening activities agriculture
nl: Verbreding gevraagd; Verkenning potentiële marktvraag verbredingsactiviteiten landbouw
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
PDF file
6 Dutch Einkorn – Emmer – Spelt, why are they hot and what makes these grains unique?
nl: Eenkorn - Emmer - Spelt, waarom zijn ze in trek en wat maakt hen uniek?
 • Grains
 • Primary production
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
7 Dutch EU regional products.nl
nl: EU streekproducten.nl
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Labelling
 • Miscellaneous
Web page
8 Dutch Funding opportunities for SMEs
nl: Subsiediemogelijkheden voor MKB
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
9 Dutch Grain: In practice
nl: Graan: In de praktijk
 • Grains
 • Quality & Safety
PDF file
10 Dutch Grain: nutrition and digestion
nl: Voeding en spijsvertering
 • Grains
 • Miscellaneous
PDF file
11 Dutch How pure is my spelt?
nl: Spelt of tarwe?
 • Grains
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file
12 Dutch Hygiene Code for Regional Products
nl: Hygiëne Code voor streekproducten
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Quality & Safety
Web page
13 Dutch Market potential of regional products
nl: Het marktpotentieel van streekproducten
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
PDF file
14 Dutch new grain varieties
nl: Nieuwe granen
 • Grains
 • Primary production
 • Processing
Web page
15 Dutch Optimal logistics regional products requires cooperation
nl: Optimale logistiek streekproducten vergt samenwerking
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
16 Dutch Organic cultivated exotic mushrooms
nl: Biologisch geteelde bijzondere paddestoelen
 • Vegetables
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
17 Dutch Protection of regional products and traditional agricultural products
nl: Bescherming streekproducten en traditionele landbouwproducten
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Labelling
 • Miscellaneous
Web page
18 Dutch Regional products, USP or Utopia
nl: Regio producten, USP of Utopia
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
19 Dutch Regional products: Potency of the market demand
nl: Streekproducten : Potentie van de marktvraag
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
PDF file
20 Dutch Regulation EU-Regional Products
nl: Regeling EU-Streekproducten
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Labelling
 • Miscellaneous
Web page
21 Dutch Report Food Safety Regional Products
nl: Rapport Voedselveiligheid Streekproducten
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Quality & Safety
PDF file
22 Dutch Report of the Trafoon Workshop New opportunities for traditional vegetables, 13 October 2015
nl: Verslag Trafoon workshop Nieuwe kansen voor traditionele groenten, 13 oktober 2015
 • Vegetables
 • Primary production
 • Processing
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
23 Dutch Research should improve regional products
nl: Onderzoek moet processen streekproducten verbeteren
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
Web page
24 Dutch Safe regional products
nl: Veilige streekproducten
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Quality & Safety
Web page
25 Dutch Storytelling: How do I tell the consumer?
nl: Hoe vertel ik het de consument
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
PDF file
26 Dutch Strengthening, Linking, Renewing, Distributing, Earning: Cooperation in chains and agrologistics
nl: Versterken, verbinden, Vernieuwen, Verspreiden, Verdienen: Samenwerking aan ketens en agrologistiek
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
27 Dutch Sustainability of a regional food chain
nl: Duurzaamheid van een regionale voedselketen
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
28 Dutch Sustainable regional products in the care
nl: Duurzame streekproducten in de zorg
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
PDF file
29 Dutch The market potential of regional products in the Netherlands
nl: De marktpotentie van streekproducten in Nederland
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
PDF file
30 Dutch The market potential of regional products. Searching for the appropriate load, target groups and consuming markets
nl: Het marktpotentieel van streekproducten. Op zoek naar de juiste lading, doelgroep en afzetkanalen.
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
31 Dutch The Milner: More than only wheat
nl: De molenaar aan het Woord
 • Grains
 • Entrepreneurship
 • Processing
PDF file
32 Dutch Traditional sourdough
nl: Traditionele Desem
 • Grains
 • Entrepreneurship
 • Processing
 • Miscellaneous
PDF file
33 Dutch Vers24/7, the online local market
nl: Vers 24/7, de online streekmarkt
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Marketing
 • Miscellaneous
PDF file
34 Dutch Videorecord of visit Friesian entrepreneurs to Meetjesland, 17-18 June 2014
nl: beeldverslag van bezoek Friese ondernemers aan Meetjesland, 17-18 juni 2014
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Miscellaneous
Video
35 Dutch Workshop Logistics and Foodsafety
nl: Workshop Logistiek en Voedselveiligheid
 • Fish
 • Grains
 • Vegetables
 • Fruits
 • Entrepreneurship
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
PDF file