Information: cs

Sector(s)
Categories
Type
# Title Sector(s) Category/-ies Type
1 Czech Air in the water as the cause of mortality of fish
cs: Zavzdušněná voda jako příčina úhynu ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
2 Czech Bacterial infections in our fish farms and their laboratory diagnostics
cs: Bakteriální infekce v našich intenzivních chovech ryb a jejich laboratorní diagnostika
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
3 Czech Bacterial infections in our fish farms and their laboratory diagnostics
cs: Bakteriální infekce v našich intenzivních chovech ryb a jejich laboratorní diagnostika
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
4 Czech Cases of fish mortality as a result of changes in water and food quality
cs: Případy poškození ryb v důsledku změny kvality vody a krmiva
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
5 Czech Detections of viruses in cyprinid fish in CR
cs: Záchyty virů u kaprovitých ryb v ČR
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
6 Czech Detections of viruses in cyprinid fish in CR
cs: Záchyty virů u kaprovitých ryb v ČR
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
7 Czech Development of technologies to increase the content of omega - 3 fatty acids in common carp (so called omega3capr)
cs: Vývoj technologie pro produkci tržního kapra s vyšším obsahem omega 3 mastných kyselin (tzv. Omega3kapra)
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
8 Czech Effects of processing on nutritional value of fish products
cs: Vliv zpracování na nutriční hodnotu rybích výrobků
 • Fish
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
9 Czech Environmental quality and natural food exploitation at feeding sites of a carp pond
cs: Kvalita prostředí a využití přirozených potravních zdrojů na krmných místech kaprového rybníka
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
10 Czech First experience with the application of autogenous vaccine against furunculosis
cs: První zkušenosti s aplikací autogenní vakcíny proti furunkulóze v chovu lososovitých ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
11 Czech First experience with the application of autogenous vaccine against furunculosis
cs: První zkušenosti s aplikací autogenní vakcíny proti furunkulóze v chovu lososovitých ryb
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
12 Czech Koi herpesvirus (CyHV-3) in an experimental conditions
cs: Koi herpesvirus (CyHV-3) v experimentálních podmínkách
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
13 Czech Koi herpesvirus (CyHV-3) in an experimental conditions
cs: Koi herpesvirus (CyHV-3) v experimentálních podmínkách
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
14 Czech Modifications of supplementary feed for carp pond production and their impact on water quality
cs: Úpravy doplňkových krmiv pro chov kapra v rybnících a jejich vliv na kvalitu vody
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
15 Czech Omega3acid carp
cs: Omega 3M
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
 • Miscellaneous
Web page
16 Czech Optimization of controlled cultured conditions in pikeperch to maximize the nutritional and organoleptic properties in pikeperch meat
cs: Optimalizace kontrolovaných podmínek chovu k produkci candáta s lepšími nutri?ními a organoleptickými vlastnostmi masa
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
17 Czech Postmortal changes in fish flesh and the possibility of prolonging its freshness
cs: Postmortální změny v rybím mase a možnosti prodloužení čerstvosti
 • Fish
 • Primary production
 • Processing
 • Quality & Safety
PDF file
18 Czech Proliferative kidney disease (PKD) in intensive aquaculture
cs: Proliferativní onemocnění ledvin (PKD) v intenzivní akvakultuře
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
19 Czech Rupin Special
cs: Rupin Speciál
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
20 Czech Treatment of the infection of Diplostomum spathaceum in grass carp (Ctenopharyngodon idella)
cs: Léčba infekce Diplostomum spathaceum u amura bílého (Ctenopharyngodon idella)
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file
21 Czech Treatment options in fish culture
cs: Možnosti léčby v chovech ryb v ČR
 • Fish
 • Primary production
 • Quality & Safety
PDF file