Document "Strategy carp 2020” is an attempt to identify the most important problems of traditional pond carp production in Poland and attempt to forecasting the direction of changes in the coming years

Resource group: 
Information
Language: 
Polish pl Polish
English title: 
Document "Strategy carp 2020” is an attempt to identify the most important problems of traditional pond carp production in Poland and attempt to forecasting the direction of changes in the coming years
Original title: 
Opracowanie „Strategia Karp 2020” stanowi próbe identyfikacji najistotniejszych problemów tradycyjnej stawowej produkcji karpia w Polsce oraz próbe prognozowania kierunków zmian w najblizszych latach
    Sector 
  • Fish
    Category 
  • Primary production
Information type: 
eBook