Comparison of survival, growth rate and overall breeding of grass carp (Ctenopharyngodon idella) juveniles in pond and RAS during winter time

Resource group: 
Information
Language: 
Czech cs Czech
English title: 
Comparison of survival, growth rate and overall breeding of grass carp (Ctenopharyngodon idella) juveniles in pond and RAS during winter time
Original title: 
Porovnání přežití, růstu a celkové efektivity chovu u juvenilních ryb amura bílého (Ctenopharyngodon idella) v průběhu přezimování v rybnících a RAS
    Sector 
  • Fish
    Category 
  • Primary production
Information type: 
PDF file