An attempt to estimate cormorant pressure on ponds in the LGR "Opolszczyzna" and LGR "Żabi kraj"

Resource group: 
Information
Language: 
Polish pl Polish
English title: 
An attempt to estimate cormorant pressure on ponds in the LGR "Opolszczyzna" and LGR "Żabi kraj"
Original title: 
Próba oszacowania presji kormorana czarnego Phalacrocorax carbo (L. 1758) na ichtiofaunę wód na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”
    Sector 
  • Fish
    Category 
  • Primary production
  • Miscellaneous
Information type: 
PDF file